Dank u wel voor uw aanvraag van het goudrapport - Goudaandelen

Ga naar de inhoud

Dank u wel voor uw bestelling van het Goudrapport.

We verzoeken u om handmatig het bedrag over te maken. Op dit moment zijn we druk doende de online betalingsmogelijk aan te passen. Onze excuses hiervoor.
Bij handmatige overboeking maakt u 39 euro over op IBAN nummer NL87ABNA0555625567 t.n.v. BeursAccent BV te Best.

Mocht u het nodig hebben voor de overboeking, het BIC nummer van de bank is ABNANL2A.
Zet u even bij de overboeking uw E-mail adres. Let op, bij enkele banken kunt u het @ teken niet plaatsen. Vervangt u dat dan even door "at".


Vriendelijke groeten,

Tom Lassing

Terug naar de inhoud