bedanktvvgoudrapport - Goudaandelen

Ga naar de inhoud
We verzoeken u om handmatig het bedrag over te maken.
Bij handmatige overboeking maakt u 10 euro over op IBAN nummer NL87ABNA0555625567 t.n.v. BeursAccent BV te Best.
Mocht u het nodig hebben voor de overboeking, het BIC nummer van de bank is ABNANL2A.
Zet u even bij de overboeking uw E-mail adres. Let op, bij enkele banken kunt u het @ teken niet plaatsen. Vervangt u dat dan even door "at".


Vriendelijke groeten,

Tom Lassing
Terug naar de inhoud